• An Angel’s fund where investors and startups grow together through engaged investments.

Kareer, nová investice Grouportu je tady!

Zainvestovali jsme Kareer, novou náborovou platformu!
Kareer, nová investice Grouportu je tady!

Proč jsme investovali do Kareer?

 

Společnost Kareer Cloud pracuje na proaktivní náborové platformě zaměřené na mladé profesionály, kde bude inovovat náborový proces a disruptovat současný náborový trh.

 

Hlavním cílem společnosti Kareer je poskytovat náborovou a retenční platformu na podporu mladých odborníků při budovánání jejich profesního profilu vůči potenciálním novým zaměstnavatelům analýzou jejich měkkých dovedností, budováním jejich online přítomnosti, podporou procesu pohovoru a poskytováním inteligentních pracovních nabídek. Platforma Kareer dále prozkoumá a vybere potenciální kariérní cesty a vytvoří osobní plánovač kariéry pro splnění kariérních cílů. Společnosti mohou platformu využít k najímání nových talentů, kde Kareer snižuje riziko špatného pronájmu tím, že poskytuje větší přehled o kandidátech. Společnosti mají také příležitost budovat své povědomí o značce pro studenty prostřednictvím online kampaní.

 

Na trhu recruitingu lze sledovat vývoj čím dál vyšší personalizace, přizpůsobování novým generacím zaměstanců vychovaných v symbióze s technologiemi a globalizací , to vše poháněné digitalizací a automatizací. Nové generace zaměstanců dnes uvažují v pojmech work life balance, práce na volné noze, svoboda v práci či pracovní nomádství. Práci berou jako prostředek seberealizace a naplnění spíše než jako cesta obživy. Trendem je a bude mít více zkrácených pracovních úvazků. S dalším růstem intenzity automatizace až po robotizaci a využívání umělé inteligence v oblastech, které dnes zastávají lidé, bude kladen tlak na kompetence jako jsou kreativita, spolupráce, kritické myšlení. Nastavení firemních decentralizovaných týmů vyžaduje správné složení členů týmů dle jejich kompetencí, ale také osobnostních vlastností. Pro velké společnosti je důležité, aby tento proces byl co nejvíce automatizovaný. Primární hodnotou v této oblasti tedy budou data a způsob jejich zpracování. 

 

Dopady těchto trendů dnes naplno pociťuje trh kancelářských nemovitostí. Revoluce, které dosáhl koncept společnosti WeWork, jež se přizpůsobil současným trendům, doprovázený coworkingy na celém světě, změnila způsob, jakým nyní developeři na rozvinutých trzích staví kancelářské budovy.  Stejně tak se budou měnit i agentury práce, pracovní portály, recruitment software apod. Pracovní portály jako Jobs.cz předznamenávaly první éru digitalizace odvětví. Následovaly platformy začleňující sociální a edukační prvek (LinkedIn). Současný vývoj naznačuje, že strana poptávky po práci čím dál tím více předurčuje, jak strana nabídky práce bude vypadat. Vidíme zde zárodky vznikající třetí vlny nástrojů, které umožňují proaktivní budování profesní kariéry a na druhé straně umožňují zaměstnavatelům automatizovat proces náboru a řízení lidského kapitálu. Společnost Kareer Cloud opřená o skvělý tým zakladatelů by v tomto trendu měla hrát zásadní roli a doufáme, že finanční i intelektuální investice od Grouportu je v tomto maximálně podpoří.


 

Back

Nahoru