• An Angel’s fund where investors and startups grow together through engaged investments.

Pod pokličkou Grouportu, díl 2.

Přiblížení toho, jak v rámci Grouportu vybíráme perspektivní projekty.
Pod pokličkou Grouportu, díl 2.

V předchozím příspěvku jsem naznačil, jaké jsou základní předpoklady, které nám pomáhají při výběru projektu, jenž podpoříme. Jedná se o Manifest 2028 představující obraz světa, který začínají utvářet dnešní zakladatelé, a investiční teze, která konkretizuje naše zaměření. Na konci dne však dojde ke schůzce se zakladateli a zde se teprve začíná rozhodovat. Pojďme se podívat na to, co ovlivňuje naše investiční rozhodnutí.

 

První klíčové rozhodnutí

Manifest 2028 je pro nás základním rozhodovacím kompasem. Investujeme do projektů, které mají ambice výrazně ovlivňovat svět v následujících pěti až osmi letech. Jak bude tento svět vypadat? Jaké trendy ho budou ovlivňovat? Stavíme na následujích tezích:

Decentralizace a umělá inteligence vytváří základní východiska nových digitálních ekosystémů, čemuž je nutné přizpůsobit nové obchodní modely, procesy a využívání zdrojů. Digitální a reálný svět se bude prolínat ve smíšenou realitu, která bude novým rozhraním splynuvším do běžného života každého člověka.

Strojové učení a umělá inteligence budou příčinou plně automatizované společnosti – vše, co je dnes neefektivní, opakovatelné a netvůrčí, bude automatizováno. Lidé budou potřební u činností, které jsou spojeny s vysokým podílem kreativity, emočního a komunikačního zapojení a v oblastech vyžadujících hlubokou expertízu opřenou o vlastní zkušenosti a intuici. Člověk se stane operátorem strojů. Půjde o win-win spolupráci, těžící z kompetence obou stran.

Automatizace umožní, aby se více lidí věnovalo kreativním činnostem a svému volnému času. Tato skutečnost bude klást větší nároky na vzdělávání, které tomu bude přizpůsobeno.

Velká část ekonomiky a lidské tvorby bude tvořena v nehmotném, digitálním světě. Tomu se přizpůsobí i obchod, směna a prostředky směny. Reálné transakce budou transparentní a dohledatelné až do času svého vzniku. Výstupy této činnosti často nebudou ekonomicky zachytitelné standardními ukazateli jako je HDP.

Přesun reality a ekonomiky do digitálního prostoru, který není závislý na teritorialitě, společně s globálním propojením lidí a národů prostřednictvím internetu (nebo jiných sítí) a pokročilým realtime jazykovým překladem, bude vést k decentralizovaným demokratickým komunitám lidí nezávislých na národnosti či jazyku.

Přesun společenské infrastruktury a komunikace do digitálního prostoru bude zásadně zvyšovat požadavky na zabezpečení tohoto prostoru a jeho ochranu. Bude kladen důraz na transparentnost a dohledatelnost každého pohybu v tomto prostoru a autentifikaci a verifikaci každého subjektu, který se v tomto prostoru bude pohybovat, aby se zabránilo umělým poškozováním tohoto prostoru a ve výsledku i společnosti, například v podobě šíření nepravdivých informací.

Podmínkou je ctění teze

Pokud vidíme, že některou z výzev budoucnosti zakladatelé se svým projektem adresují, posouváme se o krok dále a posuzujeme projekt prizmatem naší investiční teze:

„V Grouportu podporujeme technologické společnosti v počátečním stadiu vývoje (pre-seed & seed), jejichž nápady a vize mají potenciál vytvářet nové kategorie a radikálně měnit celá odvětví, a to v celosvětovém měřítku. Tyto projekty jsou poháněny výjimečnými zakladateli s instinkty válečníků, špičkovými technologickými inovacemi nebo inovativními obchodními modely, které využívají síťové efekty.”

Z těchto důvodů se specializujeme zejména na aplikace pokročilých technologií v B2B (AI, blockchain), marketplaces, fintech a IoT.

Verdikt vzniká po osobní schůzce

Zatímco do této fáze se do jisté míry jedná o naše teoretické cvičení, jakmile dojdeme v celém procesu k osobní schůzce se zakladateli, začíná jít do tuhého. V porovnání s ostatními investory nejsou naše kritéria příliš neobvyklá. I my se řídíme magickým trojúhelníkem, který tvoří tým, unikátnost/inovativnost produktu či obchodního modelu a aktuální trakce. O čím ranější projekt se jedná, tím více se soustředíme na osobnostní předpoklady zakladatelů.

U osobní schůzky je pro nás klíčový projev zakladatelů. To, jak svůj projekt popisují, jak o něm přemýšlí, jak se doplňují nebo jak jsou projektem pohlceni, je zásadní. Zpravidla první polovinu schůzky obvykle jen nasloucháme, položíme případně jednu nebo dvě otázky. Zatímco na klasická, objektivní kritéria se chytrý zakladatel projektu dokáže připravit, vznik chemie mezi ním a investorem je úkol, který se plánuje těžko. Nechápejte to špatně – zakladatel projektu nám nemusí být osobnostně blízký ani sympatický. Při rozhodování však dáváme na instinkt. Musíme mít pocit, že je to právě on, který „to dá“. Už během první schůzky jsou totiž položeny základní kameny naší vzájemné důvěry, díky které se může naše spolupráce posunout na další úroveň.

Back

Nahoru