• An Angel’s fund where investors and startups grow together through engaged investments.

Pod pokličkou Grouportu, díl 3.

Pod pokličkou Grouportu, díl 3.

Jak probíhá investiční workshop?

Michal vás v minulém díle seznámil s tím, jakým způsobem vybíráme projekty. Já se nyní zaměřím na významnou část popisovaného procesu, na investiční workshop, kterého se aktivně účastní nejen zakladatelé projektů, ale především investoři. Díky workshopu si každý jednoduše představí, co obnáší role investora v rámci výběrového procesu projektů.

Investičnímu workshopu předchází prescreening, tedy neopominutelná práce našeho analytika, a meetingy se mnou nebo Michalem. Pokud projekt v prescreeningu uspěje, začínáme zvát investory na investiční workshop. Během takového setkání se investoři s projektem seznámí a díky vhodným technikám prezentace jednotlivých projektů si o nich velmi rychle vytvoří prvotní názor. Samozřejmostí je také zaslání jednostránkové analýzy shrnující základní silné a slabé stránky projektu jednotlivým investorům ještě před tím, než se investiční workshop uskuteční. 

Samotná prezentace projektu je obvykle na 20 minut, po ní následují na 40 až 60 minut otázky. Často se ale stává, že investoři začnou pokládat otázky už během třetího slidu prezentace. Necháváme na zakladateli, jak se s danou situací vyrovná. Jeho reakce nejen na pokládané otázky vypovídá mnohé o jeho schopnostech.

Většina našich investorů jsou zkušení manažeři, proto jejich otázky míří primárně na business jako takový, na zákazníky, business model, unikátní hodnotu a podobně. Technologické aspekty řešení obvykle neposuzují investoři, ale externí experti.

Během investičního workshopu jsou většinou představeny tři projekty. Po každé prezentaci a Q&A následuje krátká pauza na doplnění energie a vstřebání všech dojmů, případně prohození pár slov s ostatními zúčastněnými. Po celém setkání pak každý investor hodnotí zhruba 30 kritérií projektu rozřazených do šesti kategorií. V každé kategorii se nachází několik statementů, kterým investoři přiřazují 1-5 bodů na základě toho, jak se s daným statmentem ztotožňují. Podle jejich zhodnocení pak projekt posouváme do dalšího kola, případně ho zamítáme. 

Neodmyslitelnou součástí každého investičního workshopu je i utužování kolektivu. Jednoduše si sbalíme vše potřebné a „jdeme na jedno“. :)

Back

Nahoru