• An Angel’s fund where investors and startups grow together through engaged investments.

Pod pokličkou Grouportu, díl 4.

Jak ovlivní COVID-19 investování do raných fází startupů? A jak ovlivní Grouport?
Pod pokličkou Grouportu, díl 4.

Tento příspěvek vychází z interního memoranda investorům uveřejněného 23. března 2020. 

Ať chceme, nebo ne, šíření nového typu koronaviru Covid-19 ovlivňuje celou společnost, včetně prostředí businessu. Řada nadnárodních, ale i lokálních společností zavádí karantény, nespočet z nich bojuje se zasaženým dodavatelských řetězcem, marketingové a obchodní aktivity se omezují. Velká část odvětví se vypořádává s neplánovaným poklesem nebo úplným výpadkem tržeb. Reálná rychlost přizpůsobení firem na změnu podmínek zdaleka neodpovídá ideálu z učebnic ekonomických teorií a dopad na ekonomiku bude minimálně v krátkém období zásadní.

Přesně tak zněl začátek memoranda před přibližně dvěma týdny, kdy jsem ho, ve snaze o přihlédnutí k takzvané regresi k průměru, začal psát. Pravděpodobný celkový dopad (zdravotní, ekonomický a společenský) u nás nebude natolik silný jako v Číně či Itálii, na druhou stranu nemůžeme očekávat, že se nám dopady nákazy vyhnou úplně. Rychlý vývoj posledních týdnů ukázal, jak ošemetné je jakkoli situaci hodnotit, nebo se dokonce pokoušet o prognózy. Zítra může být vše jinak. Na ekonomické časové ose budou dopady Covid-19 vypadat spíše jako působení „černé labutě” než klasické výkyvy cyklu hospodářství. Platí však úměra, že čím překvapivěji se černá labuť objeví, tím větší míru negativních dopadů s sebou přinese. Současná černá labuť je však jiná než ta, která se objevila před 12 lety. Zaprvé nás před ní neochrání monetární politika centrálních bank a fiskální opatření vlád, zadruhé se její šíření neomezuje na hranice států a její pohyb je mnohem rychlejší.

V rámci Grouportu rozlišujeme dva úhly pohledu, jakými se na aktuální situaci nahlížíme:

 1. Dopad na naše investiční rozhodování a to, jaká poučení můžeme z aktuální situace vyvodit. 

Základní zjištění, které nesmíme opomíjet: 

 • (Off-line) svět je propojený více, než jsme si byli ochotni přiznat. 

 • Musíme spolupracovat, aniž bychom se museli fyzicky stýkat. 

 • Zvyšuje se tlak na inovace ve světě. 

 • Cash is king, again. (Hotovost je králem, opět.)

 • Krize je příležitost.

 • Zvítězí technologie a on-line svět. 

 • Období temna postihne sektory cestování a služeb.

 • Příležitost roste v technologiích inovujících gastronomii, logistické či donáškové služby, zdraví, medicínu a biotechnologie, komunikační a business productivity platformy umožňující práci odkudkoliv a herní, mediální a streamovací platformy. 

 1. Dopad na naše aktuální portfolio. Evidujeme startupy konkurenčních fondů, které musely v souvislosti s aktuální situací ukončit činnost. I naše společnosti se budou muset aktuálním okolnostem přizpůsobit. V některých z nich již přistoupili k omezování nákladů razantnějšího charakteru a optimalizaci cash flow vzhledem k zůstatku nainvestovaných prostředků.

Klíčové změny, kterým čelí nejen společnosti v našem portfoliu:

 • Prodlužování obchodního cyklu.

 • Rušení veletrhů, konferencí a festivalů.

 • Investoři hasící požáry v rámci svých portfolií, což vede k omezené pozornosti na nové projekty a tím ztížený fundraising.

 • Nejistý vývoj investicí do inovací u B2B partnerů.

 • Zásadní výkyvy ve spotřebitelském chování (od cestování po nákup všeho, co nesouvisí se základními lidskými potřebami).

 • Negativní dopady restrikcí na kulturu společnosti. 

Hrajeme s novými kartami a hodláme vyhrát

Velmi pěkně situaci a návrhy opatření shrnuli kolegové ze Sequoia Capital. Každá z našich portfolio společností se více či méně na dopady působení Covid-19 připravuje a my jsme jim plně k dispozici. Raná fáze společností v portfoliu s sebou nese výhodu relativně nízkých fixních nákladů a tím větší flexibilitu v rámci pracovního kapitálu.

Ve follow-on investicích vidí VC komunita potenciál možného zpomalení. Aktuální zprávy z trhu hovoří o „stopce” investičních aktivit některých fondů (například v Německu). Řada fondů se koncentruje na stabilizaci svého portfolia a nové investice odkládá na lepší časy. Opět zde vidíme rozdíl v perspektivě krátkého a dlouhého období. Za předpokladu, že aktuální situace nespustí hlubší ekonomickou krizi, můžeme očekávat, že probuzení po období opatrného přístupu fondů a zpomalení v rámci follow-on investic bude nejdříve v září. Platí to zejména u pozdějších investičních kol (Series B, C), exitů a v odvětvích, které jsou Covid-19 nejvíce zasaženy.

U investic v raných fázích rozvoje společnosti se domníváme, že zpomalení nebude tak drastické a investiční aktivita bude dále pokračovat. Platí to zejména v regionu CEE, kde řada fondů využívá investiční prostředky z EIF (Evropského investičního fondu). Věříme, že většina společností v našem portfoliu nebude krátkodobým zpomalením follow-on investic významně ohrožena. Stejně tak i naše investiční aktivita bude i nadále pokračovat.

Historie nám ukazuje, že je jen málo odvětví, které z podobných krizí dokázalo těžit. Rizikový kapitál a technologie jsou však jedněmi z nich.


 

Back

Nahoru