• An Angel’s fund where investors and startups grow together through engaged investments.

Pod pokličkou Grouportu, díl 5.

Tentokrát se Honza Krahulík rozepsal na téma, jak se u nás v Grouportu investuje digitálně.
Pod pokličkou Grouportu, díl 5.

Digitalizace je velkým tématem jak ve velkých korporacích, tak ve startupech. Spousta investorů a fondů (včetně nás) má své investiční strategie zaměřeny právě na digitální projekty. Otázkou ale zůstává, jestli je investování samo o sobě připraveno fungovat v digitálním světě. Odpověď by se nám těžko hledala snadněji než v době, kdy jsme byli ze dne na den nuceni přesunout všechny aktivity do online prostoru. Pitche startupů, fundraising, konference, a dokonce i networking najednou řešíme přes Zoom a podobné nástroje. Je možné to zvládnout?


Naše investiční workshopy, takzvaná setkání předvybraných projektů s investory, pořádáme každých 14 dní. Zatímco dříve mohli investoři startupisty naživo vidět, vnímat jejich odhodlání a lidsky si popovídat, nyní probíhají veškeré schůzky přes Zoom. Počet investorů, kteří se online workshopů účastní, se skoro zdvojnásobil. Vzrostl nejen zájem, ale i efektivita setkání, díky které šetříme čas nás všech. Aktuální situaci bychom si tedy mohli pochvalovat a mohla by nám ukázat standard do budoucna, ale…
Pomyslným prvním „ale” je chemie. Jelikož se v Grouportu do projektů aktivně zapojujeme, sázíme především na tým zakladatelů. Je pro nás důležité, aby spojení mezi námi fungovalo. To, jestli jsme naladěni na stejnou vlnu, je ale nesmírně těžké poznat bez setkání tváří v tvář. Známe dokonce fondy, které z tohoto důvodu zastavili investici do nových projektů úplně. Pracují pouze za podmínky, že se všichni partneři osobně setkají. Pro někoho možná radikální řešení, my v Grouportu ho ale chápeme a souhlasíme s tím, že osobní kontakt není dobré podceňovat.


Online setkání jsou těžší i pro startupisty. Zaujmout přes Zoom je mnohem náročnější, než interagovat osobně a reagovat na verbální ale i neverbální komunikaci investorů. Zakladatelé startupů nyní prezentují pro 10-15 nemluvných investorů, kteří mají v lepším případě puštěnou kameru. Během online workshopů klesl i počet otázek, na které se investoři ptají, takže startupisté nemají tak velkou příležitost vyvracet námitky a doplňovat potřebné informace.
Celkově se také situace projevila na hodnoceních investorů, která jsou nyní, v online prostoru, o 15-20 % horší než ta, kterých jsme obvykle docílili během klasických investičních workshopů. A to se upřímně nedomníváme, že bychom za poslední dobu přinášeli horší projekty.


Jaké je shrnutí? Přesun do online světa pro nás nebyl příliš náročný, jsme schopni v něm efektivně fungovat, dokážeme přilákat více investorů a vyslechnout více startupistů. Jsme ale přesvědčeni, že nic nenahradí fyzický kontakt a věříme, že i přes všechny výhody online prostoru se brzy zase vrátíme ke klasickým setkáváním.


Těšíme se, až se s těmi nejlepšími zakladateli startupů sejdeme u jednoho stolu a budeme mít intenzivní diskuze. Věříme, že už to nebude dlouho trvat.

Jak to máte vy? :)

Back

Nahoru